×

Dinner Talk Thailand’s Future

เศรษฐา ทวีสิน
25 ตุลาคม 2023

เศรษฐา ยกเหตุการณ์อิสราเอลเป็นกระจกสะท้อนความเหลื่อมล้ำ เร่งแก้ปัญหาให้ประชาชน ชี้ดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทเปลี่ยนชีวิตได้

วานนี้ (24 ตุลาคม) เวลา 19.00 น. ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Dinner Talk Thailand’s Future อนาคตประเทศไทย 2024    นายกรัฐมนตรีได้กล่าวปาฐกถาตอนหนึ่งว่า รู้สึกสะเทือนใจต่อกรณีสถานการณ์ความรุนแรงที่อิสราเอล ถือเป็น...


X
Close Advertising