×

Deutsche Bank AG

ธนาคารกลางสหรัฐฯ
18 มิถุนายน 2023

จับตาสหรัฐฯ เผชิญวิกฤตผิดนัดชำระหนี้-ธุรกิจขนาดเล็กเสี่ยงล้มละลาย หลัง Fed แย้มอาจยังไม่ปรับลดดอกเบี้ยไปอีก 2-3 ปี

การออกมาส่งสัญญาณของ เจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา ว่า สหรัฐอเมริกาจะยังไม่มีการปรับลดดอกเบี้ยไปอีก 2-3 ปี ถือเป็นข่าวร้ายสำหรับบริษัทที่มีภาระหนี้สูง เนื่องจากบริษัทเหล่านี้จะต้องแบกรับและหาวิธีรับมือกับต้นทุนการเงินที่จะอยู่ในระดับสูงเป็นระยะเวลาที่ยาวขึ้น   ข้อมูลจาก Morgan Stanley ระบุว่า ภาย...

X
Close Advertising