×

DetailsMatter

Toshiba
20 กรกฎาคม 2021

#DetailsMatter เพราะทุกรายละเอียดต้อง ‘เอาใจใส่’ วิธีมอบ ‘สิ่งที่ดีสู่ชีวิต’ ในแบบของโตชิบา [Advertorial]

‘โตชิบา นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต’ สโลแกนคุ้นหูที่อยู่คนไทยมากว่า 50 ปี หากขุดลึกลงไปยังเมล็ดพันธุ์ตั้งต้นตั้งแต่เริ่มทำธุรกิจ จะพบว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โตชิบาไม่เพียงมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและคุณภาพสินค้าเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีให้กับผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังหมั่นเติมปุ๋ยพิเศษที่เรียกว่า ‘ความใส่ใจ’ ลงไปในทุกรายละเอียดของการทำงาน จนสามารถเติบโตในใจผู้บ...