×

David Julius

mechanism of pain
28 ตุลาคม 2021

กลไกแห่งความเจ็บปวด เปิดที่มากว่าจะเป็นรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ 2021

ความสามารถในการรับรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัวเราผ่านกายสัมผัสนั้นเป็นปริศนาทางสรีรวิทยาที่นักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 17    การที่ร่างกายของเรารู้สึกถึงอุณหภูมิ การสัมผัส ไปจนถึงความเจ็บปวด ทำให้เราสามารถเอาตัวรอดจากสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายรอบตัวเรา เมื่อวิทยาการทางชีววิทยาและการแพทย์พัฒนาขึ้นอย่างมากในช่วงคริสต์ศตวร...
Nobel Prize in Medicine
4 ตุลาคม 2021

สองนักวิทยาศาสตร์สหรัฐฯ คว้าโนเบลการแพทย์จากการค้นพบตัวรับอุณหภูมิ และการสัมผัสที่อาจปูทางสู่วิธีการรักษาอาการเจ็บปวด

เดวิด จูเลียส และ อาร์เด็ม พาทาพูเทียน สองนักวิทยาศาสตร์สหรัฐฯ ได้รับรางวัลโนเบล สาขาการแพทย์หรือสรีรวิทยาร่วมกัน จากการค้นพบตัวรับอุณหภูมิและการสัมผัส ซึ่งอาจจะนำไปสู่วิธีการใหม่ๆ ในการรักษาอาการเจ็บปวด โดยทั้งคู่จะได้รับการแบ่งรางวัล 10 ล้านคราวน์สวีเดน (1.15 ล้านดอลลาร์) ร่วมกัน   การค้นพบของพวกเขา “ทำให้เราเข้าใจว่าความร้อน ความเย็น ...

Close Advertising