×

Data Driven Relationship

ค้นหาตัวแปรสำคัญในความรัก ด้วย Data Driven Relationship เมื่อ AI สอนเราให้รัก
20 มีนาคม 2021

ค้นหาตัวแปรสำคัญในความรัก ด้วย Data Driven Relationship เมื่อ AI สอนเราให้รัก

ทุกวันนี้เรากำลังอยู่ในโลกที่ถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลหรือ Data ในการตัดสินใจต่างๆ ล้วนต้องอาศัยข้อมูลมาคิดวิเคราะห์ อย่างในสายงานที่หมอทำอยู่นั้น สายแรกคือการเป็นแพทย์ การตัดสินใจเลือกการรักษาล้วนอาศัยข้อมูลจากงานวิจัยต่างๆ ยาที่ใช้ในการรักษาโรคแต่ละประเภท มีประสิทธิภาพในการรักษาที่ต่างกันไป ต้องคิดวิเคราะห์ประกอบเข้ากับข้อมูลเฉพาะตัวของคนไข้ว่าเหมา...

Close Advertising