×

Daniel Gilbert

24 กันยายน 2018

เงินซื้อความสุขได้ แต่ต้องใช้ให้เป็น! เคล็ดลับควักเงินซื้อความสุขจากนักจิตวิทยา

คำถามที่ผมมักจะถูกถามบ่อยมากก็คือเงินสามารถซื้อความสุขให้กับคนเราได้จริงหรือไม่ ซึ่งผมก็มักจะตอบไปว่าเงินสามารถซื้อความสุขให้กับคนได้จริงๆ แต่จากการวิจัยแล้วเรามักจะพบกันว่าความสัมพันธ์ระหว่างเงินและความสุขเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเล็กถึงเล็กมากเมื่อเทียบกันกับปัจจัยอื่นๆ ในชีวิตของคนเรา เช่น ปัจจัยทางด้านสุขภาพ หรือทางสังคม   และสาเหต...

Close Advertising