×

Daniel Coats

24 กุมภาพันธ์ 2018

ซีไอเอ จัดลิสต์ให้ ปธน.ดูเตร์เต และนายกฯ ฮุนเซน เป็นภัยคุกคามของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สำนักข่าวกรองกลางของสหรัฐ (Central Intelligence Agency) หรือ ซีไอเอ ได้จัดให้ประธานาธิบดีดูเตร์เต ของฟิลิปปินส์ และสมเด็จฮุนเซน นายกรัฐมนตรีของกัมพูชาที่อยู่ในตำแหน่งยาวนานที่สุดคนหนึ่งของโลก เป็นภัยคุกคามของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   โดยให้เหตุผลว่าประธานาธิบดีดูเตร์เต ใช้อำนาจประกาศกฎอัยการศึกโดยมิชอบและขยายขอบเขตเกินความจำเป็น ซึ...

Close Advertising