×

Customer Experience

16 กุมภาพันธ์ 2018

กว่าจะเป็นธุรกรรม 3 พันล้านครั้งของธนาคารกสิกรไทย

Digital Disruption ยังคงมีพลังที่แข็งแกร่ง เปลี่ยนฉากหน้าการแข่งขันทางธุรกิจไปโดยสิ้นเชิง และการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น   ภาคการเงินการธนาคารคืออุตสาหกรรมที่ต้องปรับตัวอย่างหนัก ทุกแบรนด์ต่างพยายามปรับเปลี่ยน หรือบางแห่งก็ยกเครื่องใหม่เพื่อลุยสนามโลกดิจิทัลแบบสุดกำลัง ช่วงชิงพื้นที่ในหัวใจของลูกค้าผ่าน Customer E...
27 พฤศจิกายน 2017

การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไปของ Disruption

  ในช่วงปีสองปีที่ผ่านมา ‘Disruption’ กับ ‘Transformation’ น่าจะเป็นคำที่คนในแวดวงต่างๆ โดยเฉพาะแวดวงธุรกิจน่าจะคุ้นเคยเป็นอย่างดี   เพราะสองคำนี้มักปรากฏในสื่อต่างๆ หัวข้องานสัมมนา หนังสือตำรา กระทั่งคำพูดคุยสนทนาระหว่างคู่ค้าและคนในที่ทำงาน ในยามที่เราพูดถึงอนาคต   อนาคตที่ไม่แน่นอน อนาคตที่เราไม่รู้ อนาคตที่กำลังถูก...