×

CSV

โนวาร์ติส
26 สิงหาคม 2022

โนวาร์ติส บทเรียนจาก CSR สู่ CSV เมื่อบริษัทใหญ่ยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการสร้างคุณค่าร่วมที่เติบโตได้มากกว่า

ในแต่ละภาคการศึกษาที่ผู้เขียนสอนวิชา ‘ธุรกิจกับสังคมและชุมชน’ ณ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ผู้เขียนยกตัวอย่างบริษัทแห่งหนึ่งเสมอในการสอนเรื่องการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value: CSV) บริษัทที่ว่าคือ โนวาร์ติส (Novartis) จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ บริษัทยาที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 5 ของโลก หากจัดลำดับตามรายได้ใน ค.ศ. 2021    จากที่โนว...
22 สิงหาคม 2018

กินได้ กินดี กินแล้วไม่ป่วยไข้ ไปกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่กำลังยกพลขึ้นห้าง

ลองคิดดูว่าจะดีสักแค่ไหน หากคุณสามารถหาซื้อสินค้าท้องถิ่นจากตำบลเล็กๆ ของจังหวัดที่ไม่ได้เด่นดัง หรือวัตถุดิบสดใหม่หรือของแห้งต่างๆ จากแหล่งผู้ผลิตที่ดีที่สุดในเมืองไทยได้จากห้างสรรพสินค้าใกล้บ้าน ในราคาที่ไม่ได้บวกเพิ่มจนต้องคิดหนักเมื่อต้องจ่ายตังค์   เหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเพ้อฝันของคนกรุงผู้แสวงหาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น มากกว่าการจั...