×
150960

Common Ground

23 พฤศจิกายน 2018

อนาคตของพื้นที่ Co-working Space จะเป็นอย่างไร? ในวันที่ชีวิตไม่จำเป็นต้องมี Office Hour [Advertorial]

คุณยังต้องโหนรถไฟฟ้าเพื่อรีบไปทำงานให้ทันตอน 9 โมงอยู่หรือเปล่า?   แล้วคุณยังต้องรีบหุนหันออกจากออฟฟิศตอน 5 โมงเย็นเพื่อรีบกลับบ้านก่อนรถจะติดหนึบอยู่หรือเปล่า?   แน่นอนว่าไอเดียเช่นนี้เป็นวัฒนธรรมการทำงานของคนกรุงกว่าค่อนเมือง ที่จะต้องรับมือในทุกๆ วัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ปรับเปลี่ยนได้ยากโดยหลายๆ ปัจจัย เช่น ตัวขององค์กรเองก็ดี...