×

City of Gastronomy

Marie Guimar
13 กุมภาพันธ์ 2022

ลองอาหารเมืองเพชร City of Gastronomy จาก UNESCO จังหวัดล่าสุดของไทยที่ ‘Marie Guimar’

เดือนพฤศจิกายน 2021 จังหวัดเพชรบุรีเพิ่งจะได้รับข่าวดี เมื่อได้รับการเข้ารับเป็นสมาชิกล่าสุดของเครือข่าย Creative City Network จาก UNESCO (UCCN) ในสาขา Gastronomy ทำให้อาหารเมือง 3 รส เข้ามาอยู่ในความสนใจของผู้คนจนเราเองก็อยากกลับไปชิมให้ถึงที่อีกครั้ง     ซึ่งนั่นทำให้ ‘Marie Guimar’ (มารี กีมาร์) ร้านอาหารที่ได้รับแรงบันดาลใจ...