×

Carolina Klint

เวที WEF
12 มกราคม 2023

เวที WEF ยก ‘วิกฤตเงินเฟ้อและปัญหาค่าครองชีพ’ ภัยคุกคามเศรษฐกิจโลกในระยะเวลาอันใกล้

เวทีงานประชุมทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอย่าง World Economic Forum (WEF) ได้เปิดเผยรายงาน Global Risk Report ผลการศึกษาสำรวจเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงทางเศรษฐกิจทั่วโลก ซึ่งได้มีการเผยแพร่เมื่อวันพุธที่ผ่านมา (11 มกราคม) ก่อนการประชุมประจำปีของ WEF ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าในรีสอร์ตเมืองดาวอสบนเทือกเขาแอลป์ของสวิตเซอร์แลนด์   ...

Close Advertising