×

Bottle Rocket

13 กรกฎาคม 2019

วาร์ปไปอวกาศพร้อมจิบคราฟต์เบียร์กว่า 20 แท็ป ที่ Bottle Rocket

กระแสคราฟต์เบียร์แม้จะจุดติดมานานแล้ว แต่สิ่งที่ยังเป็นอุปสรรคสำหรับคอเบียร์ในไทยก็คือเรื่องของราคาอันเป็นผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จากภาษี และโครงสร้างของกฎหมายที่ยังไม่ได้รับการปรับแก้ให้สอดคล้องกับยุคสมัยและไลฟ์สไตล์ของผู้คนในปัจจุบัน และด้วยความที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เข้าถึงง่ายและติดใจผู้คนได้ไม่ยาก คราฟต์เบียร์จึงเข้าถึงและถูกใจคนไทย...