×

Bora Bora Cafe

14 มกราคม 2022

ชมคลิป: การปรับตัวในการทำธุรกิจเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจอยู่ได้

บทเรียนและการปรับตัวของ 2 ธุรกิจ จาก Bora Bora Cafe คาเฟ่ที่อยากส่งต่อกาแฟที่ดีให้ทุกคนได้ทาน และ Possible.art.School โรงเรียนสอนศิลปะที่ส่งต่อความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กๆ สามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคต กับเทคโนโลยีจาก HP Smart Tank 750 ที่ทำให้ธุรกิจสะดวกสบายยิ่งขึ้น   #อยู่มาด้วยกันไปต่อด้วยกัน #HPSmartTank #HP...

Close Advertising