×

Beijing

24 เมษายน 2018

พาเที่ยว 798 Art Zone ย่านสำหรับคนรักงานศิลปะที่ใหญ่ที่สุดในปักกิ่ง

เมื่อได้มา ปักกิ่ง หากถามหาความยิ่งใหญ่ คุณอาจไม่ควรพลาดจัตุรัสเทียนอันเหมิน, พระราชวังต้องห้าม หรือกำแพงเมืองจีน แต่ถ้าถามหางานศิลปะ คุณก็ไม่ควรพลาด 798 Art Zone แห่งนี้เช่นกัน     798 Art Zone เป็นย่านศิลปะที่ถูกดัดแปลงจากย่านอุตสาหกรรมของจีนร่วมกับสหภาพโซเวียต เมื่อประมาณปี 1951 พื้นที่ทั้งหมดนี้เคยเป็นโรงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กท...
9 กุมภาพันธ์ 2018

อากาศกรุงปักกิ่งได้มาตรฐานคุณภาพครั้งแรก ค่าฝุ่น PM2.5 ลดกว่า 70% จากปีที่แล้ว หลังรัฐคุมเข้มมลพิษ

กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน วัดค่าฝุ่นละออง PM2.5 ในอากาศตลอดเดือนมกราคมที่ผ่านมาเฉลี่ย 34 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ซึ่งได้มาตรฐานคุณภาพอากาศระดับชาติที่ 35 มคก./ลบ.ม. เป็นครั้งแรก หลังจากที่ทางการได้งัดมาตรการต่างๆ มาใช้เพื่อควบคุมปัญหามลพิษอย่างได้ผล ทั้งการสั่งปิดโรงไฟฟ้าถ่านหิน และระงับโครงการก่อสร้างทั้งหมดในเมืองหลวงในช่วงฤดูหนาวที่ผ่า...