×

Bakery Music

พลอย หอวัง
20 พฤษภาคม 2021

ภาพเบื้องหลังการถ่ายรายการ The Breakfast Club กับ พลอย หอวัง

ภาพเบื้องหลังการถ่ายรายการ The Breakfast Club กับ พลอย หอวัง   รับชมบทสัมภาษณ์แบบเต็มๆ ของ พลอย หอวัง ในรายการ The Breakfast Club ได้แล้วที่นี่       กว่า 20 ปีในวงการบันเทิง พลอย หอวัง เป็นหนึ่งในตัวอย่างสำคัญของผู้หญิงที่ไม่เคยหยุดนิ่ง และสามารถวิวัฒนาการตัวเองให้ยังเป็นที่สนใจของคนรุ่นใหม่ในแต่ละยุคสมัย ตั้งแต่ก...