×

AuREUS

AuREUS
22 กุมภาพันธ์ 2022

AuREUS แผงโซลาร์เซลล์สุดเจ๋งที่ไม่ต้องใช้แสงแดดเปรี้ยงก็สร้างไฟฟ้าได้

คนรุ่นใหม่อยากเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นตามแบบที่พวกเขาต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคม การเมือง วัฒนธรรม รวมไปถึงเรื่องเทคโนโลยี    เช่นเดียวกับ Carvey Ehren Maigue นักศึกษาหนุ่มจากมหาวิทยาลัย Mapua ประเทศฟิลิปปินส์ ที่อยากช่วยให้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแผงโซลาร์เซลล์นั้นทำงานได้ประสิทธิผลมากขึ้น โดยเขามองว่าแผงโซลาร์...

Close Advertising