×

Allianz Global Insurance

Allianz-คาดปี-2564
17 พฤษภาคม 2021

Allianz คาดปี 2564 เบี้ยประกันโลกฟื้น 5.1% จากแรงส่งสหรัฐฯ-​จีน หวังไทยโต 2%

Allianz เปิดเผยรายงาน Allianz Global Insurance พบว่า ธุรกิจประกันภัยปี 2563 ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยรายได้เบี้ยประกันทั่วโลกลดลง 2.1% สาเหตุหลักมาจากรายได้เบี้ยประกันชีวิตลดลง 4.1% แม้ว่ารายได้เบี้ยประกันวินาศภัยจะเพิ่มขึ้น 1.1%    ทั้งนี้ คาดว่าปี 2564 นี้ธุรกิจประกันภัยโลกจะปรับตัวดีขึ้น และคาดว่ารายได้เบี้ยประกันภัยจะเพิ่มขึ้...

X
Close Advertising