×

ใบขับขี่

28 มีนาคม 2020

กรมการขนส่งทางบกขยายเวลาต่ออายุใบขับขี่ ให้ใช้ต่อไปได้จนกว่ายกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน

วันนี้ (28 มีนาคม) จิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ศักดิ์สยาม ชิดชอบ ได้สั่งการให้งานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมทุกหน่วยงานผ่อนผันขยายระยะเวลา หรืออายุของใบสำคัญรับรอง ใบ...
7 ตุลาคม 2019

เตรียมบังคับใช้ ‘ระบบตัดแต้ม-ยกเลิกใบขับขี่’ ก่อนปี ‘63 คาดลดการตายบนถนนได้ 20%

วันนี้ (7 ตุลาคม) ภาคีเพื่อความปลอดภัยทางถนนจัดเวทีเสนอความคิดเห็นระหว่างภาคีป้องกันอุบัติเหตุทางถนนกับสื่อมวลชน เรื่อง ‘กฎหมายจราจรใหม่เพื่อช่วยชีวิตคนไทย’ ก่อนจะเริ่มบังคับใช้ระบบตัดคะแนนความประพฤติผู้กระทำผิดกฎจราจรเพื่อลดการบาดเจ็บและตายบนท้องถนนไทย   โดย นพ.วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ ผู้จัดการแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์กา...
15 มกราคม 2019

ตำรวจยืนยัน ต้องพกใบขับขี่ตัวจริง คาดไม่ตำ่กว่า 6 เดือนมีกฎหมายรองรับใบขับขี่ดิจิทัล

วันนี้ (15 ม.ค.) พล.ต.ต. เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รองผู้บัญชาการศึกษา (รอง ผบช.ศ.) ในฐานะคณะทำงานแก้ปัญหาจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ออกมาชี้แจงกรณีที่กรมการขนส่งทางบก ได้ประกาศใช้ระบบใบขับขี่ดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟน DLT QR Lincence ซึ่งจะเริ่มใช้วันนี้เป็นวันแรกว่า ทางตำรวจเห็นด้วยที่จะนำเรื่องดังกล่าวเข้ามาใช้ในระบบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ...