×
439859

ใบขับขี่

ใบขับขี่หมดอายุ
6 มกราคม 2021

กรมการขนส่งทางบก ชี้แจงใบขับขี่หมดอายุใช้ต่อได้ถึง 31 มีนาคม 2564

จากกรณีที่กรมขนส่งทางบกประกาศงดให้บริการด้านต่ออายุใบอนุญาตขับรถที่ต้องเข้ารับการอบรมและทดสอบที่สำนักงานขนส่งทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เพื่อป้องกันการระบาดโควิด-19 ได้ให้นโยบายกับกรมขนส่งทางบกให้แจ้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อขอผ่อนผันการใช้กฎระเบียบข้อบังคับคำสั่งจากการที่ใบอนุญาตขับรถหมดอายุเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน   โดย ศ...
ขนส่งทางบกแจ้ง ผบ.ตร. ผ่อนผันกรณีใบขับขี่หมดอายุ ระหว่างงดให้บริการต่ออายุเพื่อสกัดโควิด-19
5 มกราคม 2021

ขนส่งทางบกแจ้ง ผบ.ตร. ผ่อนผันกรณีใบขับขี่หมดอายุ ระหว่างงดให้บริการต่ออายุเพื่อสกัดโควิด-19

จากกรณีที่กรมการขนส่งทางบกประกาศงดการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ งดการอบรมสำหรับการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ บัตรประจำตัวคนขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถทุกชนิด ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ให้นโยบายกับกรมการขนส่งทางบกให้แจ้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอผ่อนผันการใช้...
23 ตุลาคม 2020

สอดรับสังคมผู้สูงอายุ จีนจ่อไฟเขียวพลเมืองอายุเกิน 70 ปีขอใบขับขี่ได้

วันนี้ (23 ตุลาคม) กระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนประกาศว่า จีนจะอนุญาตให้พลเมืองอายุมากกว่า 70 ปีสามารถขอใบอนุญาตขับขี่ได้ โดยมีเงื่อนไขว่าสุขภาพต้องเป็นไปตามข้อกำหนดการขับขี่อย่างปลอดภัย   กระทรวงความมั่นคงสาธารณะระบุในการแถลงข่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายนเป็นต้นไป ประชาชนที่มีอายุมากกว่า 70 ปีจะได้รับอนุญาตให้ขอใบอนุญาตขับขี่สำหรับ...
28 มีนาคม 2020

กรมการขนส่งทางบกขยายเวลาต่ออายุใบขับขี่ ให้ใช้ต่อไปได้จนกว่ายกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน

วันนี้ (28 มีนาคม) จิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ศักดิ์สยาม ชิดชอบ ได้สั่งการให้งานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมทุกหน่วยงานผ่อนผันขยายระยะเวลา หรืออายุของใบสำคัญรับรอง ใบ...
7 ตุลาคม 2019

เตรียมบังคับใช้ ‘ระบบตัดแต้ม-ยกเลิกใบขับขี่’ ก่อนปี ‘63 คาดลดการตายบนถนนได้ 20%

วันนี้ (7 ตุลาคม) ภาคีเพื่อความปลอดภัยทางถนนจัดเวทีเสนอความคิดเห็นระหว่างภาคีป้องกันอุบัติเหตุทางถนนกับสื่อมวลชน เรื่อง ‘กฎหมายจราจรใหม่เพื่อช่วยชีวิตคนไทย’ ก่อนจะเริ่มบังคับใช้ระบบตัดคะแนนความประพฤติผู้กระทำผิดกฎจราจรเพื่อลดการบาดเจ็บและตายบนท้องถนนไทย   โดย นพ.วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ ผู้จัดการแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์กา...
15 มกราคม 2019

ตำรวจยืนยัน ต้องพกใบขับขี่ตัวจริง คาดไม่ตำ่กว่า 6 เดือนมีกฎหมายรองรับใบขับขี่ดิจิทัล

วันนี้ (15 ม.ค.) พล.ต.ต. เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รองผู้บัญชาการศึกษา (รอง ผบช.ศ.) ในฐานะคณะทำงานแก้ปัญหาจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ออกมาชี้แจงกรณีที่กรมการขนส่งทางบก ได้ประกาศใช้ระบบใบขับขี่ดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟน DLT QR Lincence ซึ่งจะเริ่มใช้วันนี้เป็นวันแรกว่า ทางตำรวจเห็นด้วยที่จะนำเรื่องดังกล่าวเข้ามาใช้ในระบบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ...