×

โออาร์

18 ธันวาคม 2023

โออาร์ ตอกย้ำแนวคิด OR SDG ด้าน Green มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้ระบบนิเวศสีเขียว (Green Ecosystem) ชู พีทีที สเตชั่น สถานีบริการสีเขียว ต้นแบบแห่งอนาคต [ADVERTORIAL]

ปัจจุบันนี้ทั่วโลกต่างเผชิญกับวิกฤตภาวะโลกร้อน (Climate Change) ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญแห่งยุคสมัย ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยของเราเองที่หลายๆ คนก็น่าจะสัมผัสได้ถึงสภาพภูมิอากาศอันแปรปรวน หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมจึงดำเนินงาน โดยไม่ได้มีเพียงนโยบายให้ความสำคัญต่อมิติทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังควบคู่ไปกับการดูแ...

X
Close Advertising