×

โออาร์ ตอกย้ำแนวคิด OR SDG ด้าน Green มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้ระบบนิเวศสีเขียว (Green Ecosystem) ชู พีทีที สเตชั่น สถานีบริการสีเขียว ต้นแบบแห่งอนาคต [ADVERTORIAL]

โดย THE STANDARD TEAM
18.12.2023
 • LOADING...

HIGHLIGHTS

4 MIN READ
 • OR Green Ecosystem ระบบนิเวศสีเขียวอันเกิดจากการมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด OR SDG (แนวทางการสร้างความยั่งยืนแบบเป็นรูปธรรม) G = Green โอกาสเพื่อสังคมสะอาด (Low Carbon Business Areas) ส่งเสริมธุรกิจทุกประเภทของ โออาร์ ให้เป็นธุรกิจสีเขียว นำมาสู่ Green Station ต้นแบบแห่งอนาคต ผลที่ออกมาคือสถานีบริการต้นแบบรักษ์โลก พีทีที สเตชั่น Flagship วิภาวดี 62
 • สถานีบริการต้นแบบด้าน Green พีทีที สเตชั่น อันน่าทึ่งแห่งนี้ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมการออกแบบก่อสร้าง คำนึงถึงความ Green ในทุกรายละเอียด ตอกย้ำภาพลักษณ์สถานีบริการรักษ์โลกที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อผู้คน ชุมชน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมต่อยอดการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืน เติมเต็มทุกความสุขและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย ยกระดับให้เป็น Green Station เทียบเท่ามาตรฐานสากล

ปัจจุบันนี้ทั่วโลกต่างเผชิญกับวิกฤตภาวะโลกร้อน (Climate Change) ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญแห่งยุคสมัย ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยของเราเองที่หลายๆ คนก็น่าจะสัมผัสได้ถึงสภาพภูมิอากาศอันแปรปรวน หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมจึงดำเนินงาน โดยไม่ได้มีเพียงนโยบายให้ความสำคัญต่อมิติทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

 

หากจะกล่าวถึงหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่โดดเด่นอย่างน่าชื่นชม เพราะเป็นผู้นำทางด้านนี้มาโดยตลอด ย่อมหนีไม่พ้น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ซึ่งล่าสุดได้เปิดตัวสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น Flagship วิภาวดี 62 ซึ่งหากใครที่เคยได้เข้าไปใช้บริการกันมาแล้วก็น่าจะสัมผัสกันได้แน่นอนว่า นอกจากเป็นปั๊มต้นแบบในอนาคตของโออาร์ แล้ว ยังต้องบอกว่านี่เป็น ‘Green Station’ สถานีบริการสีเขียวต้นแบบแห่งอนาคต และนับเป็นการตอกย้ำถึงแนวคิด OR SDG ด้าน Green อีกด้วย ซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้น THE STANDARD ขออาสาพาทุกคนไป Crack ถอดรหัสแนวคิดในการดำเนินกิจการอันน่าสนใจนี้ให้ฟังกันอย่างละเอียด

 

OR Green Ecosystem 

 

ระบบนิเวศสีเขียวอันเกิดจากการมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด OR SDG (แนวทางการสร้างความยั่งยืนแบบเป็นรูปธรรม) G = Green โอกาสเพื่อสังคมสะอาด (Low Carbon Business Areas) ส่งเสริมธุรกิจทุกประเภทของ โออาร์ ให้เป็นธุรกิจสีเขียว นำมาสู่ Green Station ต้นแบบแห่งอนาคต

 

นอกจากแสวงหาการเติบโตด้านการดำเนินธุรกิจน้ำมันและธุรกิจค้าปลีกแล้ว โออาร์ ยังมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายองค์กร ‘OR 2030 Goals’ โออาร์ จึงได้แสดงจุดยืนขององค์กรที่คอยยืนอยู่เคียงข้างผู้คน สังคม ชุมชน รวมถึงสร้างสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ สนับสนุนให้เกิดสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน เพื่อบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2573 ตลอดจนมุ่งสู่การบรรลุการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon) ภายในปี 2593 ซึ่งการจะทำให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้อย่างแท้จริงนั้น โออาร์ จึงได้ชูแนวคิด ‘Green Station’ ผลที่ออกมาคือสถานีบริการต้นแบบรักษ์โลก พีทีที สเตชั่น Flagship วิภาวดี 62 นั่นเอง

 

 

สถานีบริการต้นแบบด้าน Green พีทีที สเตชั่น Flagship วิภาวดี 62 อันน่าทึ่งแห่งนี้ นอกจากให้ความสำคัญกับนวัตกรรมการออกแบบก่อสร้าง คำนึงถึงความ Green ในทุกรายละเอียด ตอกย้ำภาพลักษณ์สถานีบริการรักษ์โลกที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อผู้คน ชุมชน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมต่อยอดการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อเติมเต็มทุกความสุขและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย ยกระดับให้เป็น Green Station เทียบเท่ามาตรฐานสากล ใช้ Solar Rooftop ที่สร้างพลังงานไฟฟ้าเพื่อนำมาหมุนเวียนใช้ภายในอาคาร ออกแบบด้วยรูปแบบ Friendly Design มีห้องน้ำสำหรับผู้ทุพพลภาพ ทางลาดสำหรับรถเข็น ที่จอดรถสำหรับผู้ทุพพลภาพและผู้หญิง ติดตั้งเครื่องแปรสภาพขยะอินทรีย์เป็นดินออร์แกนิก โดยนำขยะของเสียอินทรีย์ภายในพีทีที สเตชั่น มาแปรสภาพเป็นดินออร์แกนิก นำน้ำเสียจากระบบบำบัดมารีไซเคิลเพื่อนำมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้บางส่วน ทั้งเพื่อให้สามารถเข้าใช้ได้อย่างสะดวกสบาย และยังมี EV Station PluZ รองรับความต้องการผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ตามแนวโน้มรถยนต์ไฟฟ้าที่นับวันมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ ปัจจุบัน EV Station PluZ เปิดให้บริการแล้วกว่า 1,830 จุดชาร์จ ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วไทย เพิ่มความสะดวกด้วยการจองหัวชาร์จล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน EV Station PluZ สำหรับจองเพื่อเข้าชาร์จ เริ่ม-หยุดการชาร์จ ชำระเงิน และการตรวจสอบประวัติการใช้งานได้ด้วยแอปเดียว รองรับทั้ง iOS, Android และเว็บแอปพลิเคชัน เพิ่มความสะดวกให้ทุกมิติ  

 

สถานีบริการต้นแบบด้าน Green พีทีที สเตชั่น Flagship วิภาวดี 62

 

นอกจากนี้ยังจัดให้มีโครงการ แยก แลก ยิ้ม ช่วยสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนและจิตสำนึกในการแยกขยะ จัดระบบการบริหารจัดการขยะ ตั้งถังขยะ แยก แลก ยิ้ม ในสถานีบริการพีทีที สเตชั่น เพื่อลดปริมาณขยะ และนำกลับมาใช้ใหม่ทั้งแบบรียูสและรีไซเคิล โดยนำขยะรีไซเคิลไปขาย และนำรายได้มาสนับสนุนทุนการศึกษา และสร้างสาธารณประโยชน์คืนรอยยิ้มให้กับชุมชนต่างๆ ซึ่งนอกจากที่สถานีบริการต้นแบบ Green Station แห่งนี้แล้ว โครงการดังกล่าวยังดำเนินการที่สถานีบริการพีทีที สเตชั่น อีกกว่า 2,100 แห่งทั่วประเทศ

 

ในส่วนของภายในร้าน Café Amazon Concept Store ซึ่งอยู่ภายในสถานีบริการต้นแบบแห่งนี้ ก็มุ่งตามแนวทางนโยบายของ โออาร์  ดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การปลูก การคั่ว ไปจนถึงการให้บริการต่างๆ ภายในร้าน เรียกได้ว่า Green กันตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ รวมถึงยังปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สามารถตอบโจทย์ BCG Economy ใน 3 ด้านหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

 

 1. Bio Economy หรือเศรษฐกิจชีวภาพ โดยการใช้แก้วสำหรับเครื่องดื่มร้อน ซึ่งทำจากกระดาษเคลือบไบโอพลาสติกที่ย่อยสลายได้ในร้าน Café Amazon ทุกสาขาทั่วประเทศ หลอดและแก้วสำหรับเครื่องดื่มเย็นที่ทำจากพลาสติก PLA ซึ่งเป็นไบโอพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้โดยการฝังกลบเป็นเวลา 180 วัน 
 2. Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน ต่อยอดการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยนำวัสดุเหลือใช้มาผลิตเป็นสินค้า หรือ Upcycling เช่น เครื่องแบบพนักงาน เฟอร์นิเจอร์ภายในร้าน และสินค้าต่างๆ ซึ่งเป็นการสะท้อนเจตนารมณ์การดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
 3. Green Economy ช่วยลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมตามแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว โดยการจัดการของเสียจากกระบวนการต่างๆ ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นการบำบัดน้ำเสียจากการแปรรูปกาแฟ และการจัดการขยะจากเปลือกกาแฟ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของ โออาร์ ในการมุ่งเน้นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ (Healthy Environment)

 

 

SDG ในแบบฉบับของ โออาร์ สร้างโอกาสเติบโตเคียงข้างผู้คน ชุมชน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

 

ที่น่าทึ่งมากไปกว่านั้น ​Green Station ต้นแบบตามแนวคิดของ ‘OR Green Ecosystem’ ยังนับเป็นการตอกย้ำถึงวิสัยทัศน์ ‘Empowering All toward Inclusive Growth’ แนวทางการสร้างอนาคตที่ให้ทุกคนเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนผ่านแนวคิด SDG ในแบบฉบับของ โออาร์ ได้เป็นอย่างดี โดยร่วมสนับสนุนสร้างโอกาสที่จะเติบโตเคียงข้างผู้คน ชุมชน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ผ่านหลักสำคัญ 3 ประการ ได้แก่

 

S = Small สร้างโอกาสเติบโตเพื่อคนตัวเล็ก

D = Diversified สร้างโอกาสเติบโตเพื่อการเติบโตทุกรูปแบบ

G = Green สร้างโอกาสเติบโตเพื่อสังคมสะอาด

 

ใครที่ได้มีโอกาสแวะไปใช้บริการที่ พีทีที สเตชั่น Flagship วิภาวดี 62 น่าจะสัมผัสได้ถึงความตั้งใจดีและเอาจริงเอาจังอันน่าชื่นชมของ โออาร์ ที่อยากมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างสังคมที่ยั่งยืนสำหรับเราทุกคน ผ่านรายละเอียดต่างๆ ดังกล่าวที่มีอยู่ภายใน ​Green Station ต้นแบบแห่งอนาคต ซึ่งทาง โออาร์ จะมีแพลนขยายผล นำต้นแบบของ Green Station แห่งนี้ไปใช้กับสถานีบริการพีทีที สเตชั่น ทั่วประเทศต่อไปอย่างแน่นอน

FYI

พันธกิจ 4 ประการสำคัญของ โออาร์ ได้แก่

 

 • Seamless Mobility การสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจพลังงานแบบผสมผสาน เพื่อการเคลื่อนที่อย่างไร้รอยต่อ มุ่งสู่การเป็นผู้นำระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem) 
 • All Lifestyles การมุ่งมั่นสร้างทางเลือกสำหรับการดำเนินชีวิตแบบครบวงจร เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตทุกรูปแบบ
 • Global Market การขยายฐานธุรกิจ เพื่อสร้างความสำเร็จและการยอมรับในตลาดโลก
 • OR Innovation การแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับสู่นวัตกรรมในแบบฉบับของ โออาร์
 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising