×

โลกาภิวัตน์

ยุคของโลกแห่งความไร้ระเบียบ
21 มีนาคม 2023

Ipsos ชี้ โลกกำลังก้าวเข้าสู่ ‘ยุคของโลกแห่งความไร้ระเบียบ’ ที่เต็มไปด้วยวิกฤตและภัยพิบัติ

Ipsos เปิดเผยถึงรายงานการศึกษาชุดใหญ่ ‘Ipsos Global Trend 2023’ ที่ชี้ให้เห็นถึงภาวะวิกฤตโลก ก้าวเข้าสู่ ‘ยุคโลกแห่งความไร้ระเบียบ’ (A New World Disorder) รับมือกับความเสี่ยงและวิกฤต Polycrisis ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง   ผลการศึกษาชี้ให้เห็นถึงการก้าวเข้าสู่โลก Polycrisis ที่เต็มไปด้วยวิกฤตในหลากหลายด้าน รายงานของ Ipsos ชี้ให้เห็นถึงควา...
26 พฤศจิกายน 2022

ดร.สุรเกียรติ์ ชี้โลกาภิวัตน์ถูกท้าทายจากภูมิรัฐศาสตร์ ไทยต้องปรับตัว เลือกข้างฝ่ายที่ถูกต้อง อยู่ข้างกฎหมายระหว่างประเทศ

ในงาน THE STANDARD ECONOMIC FORUM วันที่ 2 เวที THE END OF GLOBALIZATION?: จากยูเครนถึงไต้หวัน ไทยควรวางหมากอย่างไร ในเกมภูมิรัฐศาสตร์โลก ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ขึ้นปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ GLOBALIZATION ON THE BRINK โดยชี้ว่า ปัจจุบันโลกาภิวัตน์มีความหมายที่แตกต่างไปจากที่เราคุ้นเคย คือโลกาภิว...
กระแสทวนกลับของโลกาภิวัตน์และอนาคตของห่วงโซ่มูลค่าโลก
2 พฤษภาคม 2021

กระแสทวนกลับของโลกาภิวัตน์และอนาคตของห่วงโซ่มูลค่าโลก

หนึ่งใน ‘คำ’ ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมาคือ ‘โลกาภิวัตน์’ (Globalization) ความนิยมและแพร่หลายของคำนี้สะท้อนได้จากแนวโน้มของคำว่า Globalization จาก Google Ngram Viewer โดยเฉพาะหลังจากปี 1980   ความหมายของโลกาภิวัตน์ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การค้าขายระหว่างกันเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเคลื่อนย้ายเงินทุนและการอพยพย้ายถิ่นของคน แต...
โอมีจู Run On
27 มกราคม 2021

โอมีจู Run On

ประโยคสั้นๆ จากโอมีจู (ชินเซคยอง) ที่สะท้อนความเป็นจริงในโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่ทุกอย่างรอบตัวหมุนไปอย่างรวดเร็ว เพียงพริบตาเดียวอาจเกิดบางเหตุการณ์ หรือความรู้สึกบางอย่างที่เปลี่ยนทั้งชีวิตและอนาคตของผู้คนไปได้อย่างสิ้นเชิง    โอมีจูพูดประโยคนี้กับ พัคเมย์ (อีบงรยอน) ประธานบริษัทจัดจำหน่ายภาพยนตร์ต่างประเทศ พี่สาวคนสนิทที่คอยดูแลให้คว...
โลกปี 2021 และ 10 ประเด็นร้อนน่าจับตากับ ศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข
28 ธันวาคม 2020

โลกปี 2021 และ 10 ประเด็นร้อนน่าจับตากับ ศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข

ตลอดปี 2020 ที่ผ่านมา เป็นอีกหนึ่งปีที่ประชาคมโลกต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ดูจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น การเปลี่ยนผ่านอำนาจของผู้นำสหรัฐอเมริกาภายหลังการเลือกตั้งครั้งสำคัญ เป็นปีที่หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเ...
25 พฤษภาคม 2020

โลกาภิวัตน์ และประวัติศาสตร์การระบาดของเชื้อโรคข้ามดินแดน

เมื่อพูดถึงโลกยุคโลกาภิวัตน์ในความรู้สึกและการรับรู้ของคนส่วนใหญ่ เรามักมีความเข้าใจต่อปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ไปในทิศทางที่ดี ไม่ว่าจะมองว่าโลกาภิวัตน์ทำให้โลกที่กว้างใหญ่นี้แคบลง ทำให้โลกเชื่อมเข้าหากัน ทำให้มนุษย์เข้าใกล้กัน มีปฏิสัมพันธ์กัน ไปมาหาสู่กันมากขึ้นผ่านการคมนาคมและการสื่อสารที่สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ หรือยิ่งกว่านั้นก็มองว่าโลกาภิ...
5 มิถุนายน 2017

ถอดรหัสจีนรื้อ ‘เส้นทางสายไหม’ แล้วอนาคตประเทศไทยอยู่ตรงไหน?

     “หลายพันปีมานี้ ประชาชนทุกชาติได้ร่วมกันสร้างสรรค์ความเรียงแห่งมิตรภาพที่เล่าสืบต่อกันมานับพันปี บนเส้นทางสายไหมโบราณนี้ ประวัติศาสตร์การคบค้าสมาคมกันในสองพันกว่าปีก่อนได้พิสูจน์แล้วว่า ขอเพียงยืนหยัดความสามัคคีและ เชื่อมั่นกันและกัน มีผลประโยชน์เสมอภาคกัน เปิดใจยอมรับ และเรียนรู้กันและกัน ร่วมมือกันเพื่อประสบผลสำเร็จร่วมกั...

X
Close Advertising