×

โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา

CENTEL
13 สิงหาคม 2019

CENTEL ไตรมาส 2/62 กำไร 233.4 ล้านบาท ลดลง 37.5% เหตุนักท่องเที่ยวจีนลด

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) หรือ CENTEL ชี้แจงและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2562 บริษัทมีรายได้รวม 5,225.6 ล้านบาท (ธุรกิจโรงแรม 2,000.7 ล้านบาท และธุรกิจอาหาร 3,224.9 ล้านบาท) ทรงตัวเทียบปีก่อน โดยเพิ่มขึ้นเพียง 0.7% เป็นผลจากรายได้ธุรกิจอาหารที่เติบโต 5.7% จากการขยายสาขา แต่ธุรกิจโรงแรมกลับลดลง 6.5% สืบเนื่องจากการลดลงของนักท่อง...