×

โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์

เปิดเรียนวันแรก
1 กุมภาพันธ์ 2021

เปิดเรียนวันแรก โรงเรียนวางมาตรการเข้มป้องกันโควิด-19

เช้าวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ เป็นวันเปิดเรียนวันแรก หลังปิดจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 มานานเกือบ 2 เดือน    ที่โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้ทำ Big Cleaning Day มีการทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อทุกห้องเรียน อาคารเรียน และโรงอาหาร    และทางโรงเรียนได้จัดเตรียมเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ อุ...

Close Advertising