×

โมเดลจำลอง

The Bangkok City Model
24 พฤษภาคม 2024

เปิดภาพเบื้องหลังทีมสร้างกรุงเทพฯ จิ๋ว โมเดลจำลองเมือง งาน BKK EXPO 2024

วันนี้ (24 พฤษภาคม) ที่อาคารพิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกิติ (โรงงานผลิตยาสูบ 5) สวนเบญจกิติ ทีมข่าว THE STANDARD เก็บภาพบรรยากาศการเตรียมงาน BKK EXPO 2024 มหกรรมแสดงผลงานกรุงเทพมหานคร (กทม.) ในส่วนห้องจัดแสดง ‘โมเดลจำลองเมืองกรุงเทพมหานคร’ หรือ The Bangkok City Model    โมเดลจำลองนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 2551 มีมาตราส่วน 1:750 ครอบคลุมพื้นที...
The Bangkok City Model
17 กรกฎาคม 2023

‘ที่นี่กรุงเทพฯ’ โมเดลจำลองเมืองหลวงขนาดย่อย ยืนกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ทัศนาวิวสองฝั่งเมือง

วันนี้ (17 กรกฎาคม) ช่างภาพข่าว THE STANDARD เก็บภาพโมเดลจำลองเมืองกรุงเทพมหานคร หรือ The Bangkok City Model โมเดลที่มีมาตราส่วน 1:750 ครอบคลุมพื้นที่จริงของกรุงเทพฯ ชั้นในประมาณ 80.73 ตร.กม.   โดยโมเดลจำลองนี้เดิมตั้งอยู่ที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 2551 เพื่อให้ความรู้ด้านการวางผังและพัฒนาเมืองกับประ...


X
Close Advertising