×

โควิด-19 สายพันธุ์อัลฟา

Supakit Sirilak
4 สิงหาคม 2021

สธ. เผยสัดส่วนสายพันธุ์เดลตาระบาดในไทย 78.2% ยังไม่พบสายพันธุ์แลมบ์ดาในไทย

วันนี้ (4 สิงหาคม) นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยผลการเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิดในประเทศไทย โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับเครือข่ายห้องปฏิบัติการว่า แนวโน้มในภาพรวมของประเทศจากข้อมูลการเฝ้าระวังระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม ถึง 30 กรกฎาคม 2564 จากการสุ่มตรวจผู้ติดเชื้อทั้งหมด 2,547 ราย แบ่งเป็น   ...
COVID-19
22 กรกฎาคม 2021

ผู้เชี่ยวชาญคาด โควิดสายพันธ์ุเบตามีแนวโน้มที่อาจจะหายไป หลังสายพันธ์ุเดลตาชิงพื้นที่แพร่ระบาดอย่างหนัก

วันนี้ (22 กรกฎาคม) ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบาดคาดการณ์ว่า เชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ุเบตา (B.1.351) มีแนวโน้มที่อาจจะหายไปหรือยุติการแพร่ระบาด หลังเชื้อสายพันธ์ุเดลตา (B.1.617.2) ชิงพื้นที่แพร่ระบาดอย่างหนักในหลายประเทศทั่วโลก   โดยจำนวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดสายพันธ์ุเบตาลดลงอย่างมากในปัจจุบัน เมื่อเทียบกับผู้ป่วยโควิดสายพันธ์ุอัลฟา (B.1.1...
Sinovac
19 กรกฎาคม 2021

สธ. เปิดผลการศึกษาในไทย Sinovac ป้องกันเดลตา 75% แต่ต้องปรับสูตร ส่วนอัลฟาป้องกันติดเชื้อ 90% ปอดอักเสบ 85%

วันนี้ (19 กรกฎาคม) ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นพ.ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค แถลงข่าวประสิทธิผลวัคซีนโควิดว่า จากการศึกษาประสิทธิผลวัคซีนโควิดสถานการณ์จริงในประเทศไทย 4 การศึกษา ดังนี้    จังหวัดภูเก็ต เป็นการศึกษาติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในช่วงเ...
delta-species-of-covid
19 กรกฎาคม 2021

โควิดสายพันธุ์เดลตาระบาดแซงอัลฟาแล้วในไทย (19 กรกฎาคม 2564)

วันนี้ (19 กรกฎาคม) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยรายงานสัดส่วนสายพันธ์ุของโควิดที่ต้องเฝ้าระวัง โดยมีการวิเคราะห์แนวโน้มรายสัปดาห์ ซึ่งพบว่าสายพันธุ์เดลตา (อินเดีย) ระบาดแซงสายพันธุ์อัลฟา (อังกฤษ) แล้ว โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีการระบาดของสายพันธุ์เดลตาคิดเป็นสัดส่วนกว่า 77%    THE STANDARD เปิดข้อมูลสัดส่วนสายพันธุ์โควิดที่...
โควิด-19 สายพันธุ์เดลตา
19 กรกฎาคม 2021

สายพันธุ์เดลตาระบาดแล้วใน 71 จังหวัดและ กทม. แนวโน้มเพิ่มขึ้นเร็วตามคาด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เฝ้าระวังการกลายพันธุ์

วันนี้ (19 กรกฎาคม) นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงสถานการณ์การกลายพันธุ์ของเชื้อโควิดที่มีการแพร่ระบาดในประเทศไทย จากการตรวจสอบสายพันธุ์ที่มีการแพร่ระบาดในประเทศไทย โดยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าสายพันธุ์เดลตา (อินเดีย) แซงสายพันธุ์อัลฟา (อังกฤษ) ไปโดยสิ้นเชิงแล้ว ส่วนสายพันธุ์เบตา (แอฟริกาใต้) ยังอยู่ชายแดนใต้เป็นส่วนใหญ่...
ป่วยโควิด-19
12 กรกฎาคม 2021

ไทยพบผู้ป่วยโควิด 7 ราย ติดเชื้อผสมสายพันธุ์อัลฟา-เดลตา สธ. ห่วง หากปล่อยให้ติดเชื้อเยอะอาจเกิดสายพันธุ์ใหม่

วันนี้ (12 กรกฎาคม) นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) อัปเดตสายพันธุ์โควิดในประเทศไทยว่า ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมา ได้ตรวจสายพันธุ์เชื้อโควิดเพื่อถอดรหัสพันธุ์กรรมแล้ว 15,000 ตัวอย่าง ส่วนใหญ่ยังเป็นสายพันธุ์อัลฟา (อังกฤษ) ร้อยละ 74 สายพันธุ์เดลตา (อินเดีย) ร้อยละ 4 และสายพันธุ์เบตา (แอฟริกาใต้) ร้อยล...

Close Advertising