×

โควิดสายพันธุ์เดลตาระบาดแซงอัลฟาแล้วในไทย (19 กรกฎาคม 2564)

โดย THE STANDARD TEAM
19.07.2021
  • LOADING...
delta-species-of-covid

วันนี้ (19 กรกฎาคม) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยรายงานสัดส่วนสายพันธ์ุของโควิดที่ต้องเฝ้าระวัง โดยมีการวิเคราะห์แนวโน้มรายสัปดาห์ ซึ่งพบว่าสายพันธุ์เดลตา (อินเดีย) ระบาดแซงสายพันธุ์อัลฟา (อังกฤษ) แล้ว โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีการระบาดของสายพันธุ์เดลตาคิดเป็นสัดส่วนกว่า 77% 

 

THE STANDARD เปิดข้อมูลสัดส่วนสายพันธุ์โควิดที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เฝ้าระวัง

 

 

ภาพประกอบ: นิสากร ฤทธาภัย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising