×

แสงโสม

25 ธันวาคม 2019

แชร์แนวคิดการสร้างแบรนด์ไทยให้ทัดเทียมแบรนด์โลกได้อย่างสมศักดิ์ศรี โดย แสงโสม และ SOUR Bangkok [Advertorial]

ท่ามกลางพฤติกรรมผู้บริโภคที่กำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โดยมีเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญในการกระตุ้น ‘การสร้างแบรนด์’ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่แบรนด์ไม่สามารถมองข้ามและหยุดได้ เพราะการจะทำให้แบรนด์อยู่ยั่งยืนในใจผู้บริโภค และยืนหนึ่งเหนือคู่แข่งได้ จำต้องสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ   แต่การสร้างแบรนด์คือการ ‘โฆษณา’ แบรนด์ให้ผู้บริ...

Close Advertising