×

แมลงวันผลไม้

15 มีนาคม 2023

วิจัยเผยมลพิษทางอากาศกระทบต่อการสืบพันธุ์ของแมลงวันผลไม้ เหตุทำตัวผู้ปล่อยฟีโรโมนได้น้อยลง

ผลการวิจัยล่าสุดเปิดเผยว่า มลพิษทางอากาศเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการสืบพันธุ์ของแมลงวันผลไม้ เนื่องจากทำให้แมลงวันตัวผู้ปล่อยฟีโรโมนออกมาได้น้อยลงจนตัวเมียแทบไม่ได้กลิ่นของพวกมัน   โดยปกติแล้วแมลงวันผลไม้ตัวเมียจะเลือกคู่ของมันเพื่อสืบพันธุ์ผ่านกลิ่นฟีโรโมนที่ตัวผู้ปล่อยออกมา แต่มลพิษทางอากาศเป็นปัจจัยที่รบกวนความสามารถในการปล่อยกลิ่นของตัวผู้...

X
Close Advertising