×

เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช

23 กุมภาพันธ์ 2024

โพลวันมาฆบูชาเผย เด็กไทยทั่วประเทศน้อมนำคำสอน ทำดี มีสติ ถือศีลห้า

วันนี้ (23 กุมภาพันธ์) เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชน ที่มีต่อวันมาฆบูชา ปี 2567 จากกลุ่มตัวอย่างเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วประเทศจำนวน 21,094 คน ครอบคลุมทุกภูมิภาค   เด็ก เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ ...
ดนตรีไทย
9 กุมภาพันธ์ 2024

รัฐหนุนเด็กไทยเล่นดนตรีไทยคนละ 1 ชิ้น เพิ่มพัฒนาการทางสมอง อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

วันนี้ (9 กุมภาพันธ์) เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่กระทรวงวัฒนธรรมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเล่นดนตรีไทยคนละ 1 ชิ้น สู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เด็กและเยาวชนรักในศิลปวัฒนธรรมไทยท้องถิ่น    ทางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.) ได้จัดโครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นด...
9 กุมภาพันธ์ 2024

รัฐบาลแถลงจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

วันนี้ (9 กุมภาพันธ์) ที่ทำเนียบรัฐบาล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ แถลงข่าวถึงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567    สมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ในฐ...
30 ธันวาคม 2023

วธ. เผยผลโพล คนไทยอยาก ‘สวดมนต์ข้ามปี’ เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ตั้งใจลด ละ เลิกอบายมุข ขอของขวัญปีใหม่เรื่องสุขภาพแข็งแรง การเรียน-การงาน

วันนี้ (30 ธันวาคม) เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชน ที่มีต่อกิจกรรม ‘สวดมนต์ข้ามปี ต้อนรับศักราชใหม่ 2567’ จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ 13,100 คน ครอบคลุมทุกอาชีพและทุกภูมิภาค    โดยมีผลสรุป ดังนี้ เด็ก...
29 ธันวาคม 2023

กระทรวงวัฒนธรรมเผย วัด ศาสนสถาน และโบราณสถาน 3 จังหวัดภาคใต้ได้รับผลกระทบน้ำท่วม เร่งสำรวจ ช่วยเหลือ และซ่อมแซม

วันนี้ (29 ธันวาคม) เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยกองตรวจราชการได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งเกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2566 จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา, สตูล, นราธิวาส, ปัตตานี และยะลา  ...
28 ธันวาคม 2023

งานสมโภช 338 ปี วัดมหาธาตุฯ รัฐบาลเปิดให้เข้าชมครั้งแรก จัดใหญ่ข้ามปี 7 วัน 7 คืน

วานนี้ (27 ธันวาคม) พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจาก เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานสมโภชพระอาราม 338 ปี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรวิหาร ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2566 - 2 มกราคม 2567 โดยมี เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่...
พระศิวะสำริด-ประติมากรรมสตรี
17 ธันวาคม 2023

พิพิธภัณฑ์สหรัฐฯ เตรียมส่งคืน 2 โบราณวัตถุ ‘พระศิวะสำริด-ประติมากรรมสตรี’ อายุศตวรรษที่ 16 กลับไทย

วันนี้ (17 ธันวาคม) เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า พนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร รายงานเรื่อง แมกซ์ ฮอลเลน ผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์ศิลปเมโทรโพลิแทน (The Metropolitan Museum of Art หรือ The MET) สหรัฐอเมริกา มอบหมายให้ จอห์น กาย ภัณฑารักษ์แผนกเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นผู้แทน...
เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช
3 พฤศจิกายน 2023

ข่าวดีของคนไทย ยูเนสโกประกาศ เชียงรายเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ สุพรรณบุรีเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี จาก 55 รายการทั่วโลก

วันนี้ (3 พฤศจิกายน) เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เมื่อวันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประกาศผลการรับรองเมืองสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ 55 เมืองทั่วโลก ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ประเทศไทยของเรามีเมืองที่มีเอกลักษณ์และได้รับการรับรองจากยูเน...
นวราตรี
31 ตุลาคม 2023

‘นวราตรี’ พื้นที่ของคนทุกเพศ ที่ไม่ได้มีแค่เรื่องของความศรัทธา

นวราตรี คืออีกหนึ่งเทศกาลสำคัญทางศาสนาของชาวฮินดูทั่วโลก เป็นวันเฉลิมฉลองชัยชนะขององค์พระแม่ทุรกาที่ปราบอสูรได้สำเร็จ หลังจากต่อสู้กันมาเป็นเวลา 9 วัน 9 คืน (นวราตรี) จนสามารถเอาชนะได้ในวันที่สิบ (วิชัยทัสมิ) นวราตรีแปลตรงตัวได้ว่า 9 คืนในภาษาสันสกฤต แต่ใช้เวลาจัดงานจริงเป็นเวลา 10 วัน วันสุดท้ายมักเรียกว่า ‘วันวิชยาทศมี’ หรือ ‘ทศหรา’ ซึ่งเป็นอีกเท...
19 กันยายน 2023

เสริมศักดิ์ชี้ ขึ้นทะเบียนมรดกโลก เมืองโบราณศรีเทพ ถือเป็นผลงานชิ้นโบแดงในรัฐบาลเศรษฐา เผยเพชรบูรณ์เตรียมฉลองใหญ่ 1 เดือน

วันนี้ (19 กันยายน) ที่พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวภายหลังองค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียน ‘เมืองโบราณศรีเทพ’ เป็นมรดกโลก   พล.ต.อ. พัชรวาท กล่าวว่า การที่ยู...

Close Advertising