×

เพชร มโนปวิตร

25 พฤศจิกายน 2022

วงสนทนาเวที THE STANDARD ECONOMIC FORUM 2022 เข้มข้นต่อเนื่อง ร่วมถกประเด็นประเทศไทยสู่ NET ZERO – การเงินเพื่อความยั่งยืน

วันนี้ (25 พฤศจิกายน) ที่ Crystal Design Center (CDC HALL) ช่วงที่สองของงาน THE STANDARD ECONOMIC FORUM 2022 ธีม ‘EDGE OF TOMORROW เศรษฐกิจไทยบนปากเหว’   เริ่มต้นขึ้นเวลา 13.45 น. กับการเปิดเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนในหัวข้อ THE ROAD TO NET ZERO กางแผนไทยสู่เป้าหมาย NET ZERO โดย ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธร...
THE ROAD TO NET ZERO
25 พฤศจิกายน 2022

เวที THE ROAD TO NET ZERO เสนอไทยไปสู่เป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนด้วยการมองปัญหาแบบเข้าใจธรรมชาติมากขึ้น

วันนี้ (25 พฤศจิกายน) ดร.เพชร มโนปวิตร ที่ปรึกษาองค์การสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ และเลขาธิการมูลนิธิโลกสีเขียว หนึ่งในผู้บรรยายบนเวที ‘THE ROAD TO NET ZERO กางแผนไทยสู่เป้าหมาย NET ZERO’ ได้เสนอแนวทางที่น่าสนใจเกี่ยวกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยแนวทางที่มุ่งเน้น Nature Base Solution หรือการฟื้นฟูระบบนิเวศทางธรรมชาติที่มีอยู่แต่เดิมให้มีความสมบู...

Close Advertising