×

เชื้อไวรัสที่สนามบิน

6 กันยายน 2018

งานวิจัยเผย กระบะตรวจเช็กสัมภาระที่สนามบิน มีเชื้อไวรัสมากกว่าห้องน้ำสาธารณะ

จากงานวิจัยเกี่ยวกับการตรวจหาเชื้อโรค จำพวกเชื้อไวรัสที่สนามบินของทีมวิจัยฟินแลนด์ที่เพิ่งจะได้ตีพิมพ์และเผยแพร่ไปเมื่อเร็วๆ นี้ พบว่า กระบะพลาสติกที่จุดตรวจเช็กสัมภาระมีเชื้อไวรัสที่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจมากกว่าห้องน้ำสาธารณะในสนามบิน   ทีมวิจัยดังกล่าวเฝ้าสังเกตและรวบรวมข้อมูลจากพื้นผิวสัมผัสตามจุดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นราวบันไดเลื่...