×

เคท ครั้งพิบูลย์

8 มีนาคม 2018

เปิดใจ เคท ครั้งพิบูลย์ หลังชนะคดีธรรมศาสตร์ เผยการกลับเข้าเป็นอาจารย์คือความตั้งใจเดียวขณะนี้

หลังต่อสู้คดีมานานกว่า 3 ปี วันนี้ (8 มี.ค.) เมื่อเวลาประมาณ 13.30 น. เคท ครั้งพิบูลย์ พร้อมคณะผู้ติดตาม เข้ารับฟังคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง ที่ฟ้องร้องต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ปฏิเสธไม่รับตนเข้าเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย   ศาลชี้คำสั่งไม่รับเป็นอาจารย์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้เรียกสัญญาจ้างใน 60 วัน ศาลระบุว่า สาเหตุที่มีมติไม่รับเคท ครั้งพ...
5 มีนาคม 2018

เคท ครั้งพิบูลย์ ขึ้นศาลปกครอง คดีฟ้องธรรมศาสตร์ปฏิเสธจ้างงานจากอคติทางเพศ หวังเรื่องนี้เป็นบรรทัดฐานสังคม

กว่า 3 ปีที่ ‘เคท ครั้งพิบูลย์’ ยื่นฟ้องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อศาลปกครองกลาง จากกรณีที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีมติไม่รับเธอบรรจุเป็นอาจารย์ในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หลังสามารถสอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นอาจารย์และได้ดำเนินการสอนมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว   วันนี้ (5 มี.ค.) ศาลปกครองกลาง ได้นัดพิจารณาคดีครั้งแรก โดยจะมีคำพิพากษาคดีนี้ใ...
7 กุมภาพันธ์ 2018

พัทยาของสาวประเภทสอง

‘เมืองพัทยา’ ด้วยความเป็นเมืองที่ตั้งวางบนภูมิศาสตร์เลียบชาดหาด จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ทั้งยังเป็นแหล่งดึงดูดนักลงทุนที่แสวงผลกำไรจากธุรกิจการท่องเที่ยว จนปรากฏเป็นธุรกิจหลายรูปแบบ ทั้งที่พักอาศัย ร้านอาหาร สถานบันเทิง ฯลฯ สำหรับบริการนักท่องเที่ยวอย่างครบวงจร สภาพเศรษฐกิจของเมืองพัทยาจึงขึ้นอยู่กับรายได้ที่ม...
13 กันยายน 2017

LGBT = วิกลจริต!? การคิดเรื่องสิทธิ-สวัสดิการสังคมของกลุ่มเพศทางเลือกใน ‘ประเทศกำลังพัฒนา’

     การถูกมองข้ามความเป็นมนุษย์ของกลุ่มเพศหลากหลายทำให้ไม่สามารถเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคม สะท้อนให้เห็นถึงข้อจำกัดของงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมในประเทศไทย ที่ยังก้าวไปไม่ถึงการกำหนดเป้าหมายความมั่นคงของมนุษย์ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมประชากรทุกกลุ่ม      เพศหลากหลายในฐานะเป็นกลุ่มชายขอบทางเพศ รัฐไทยจำเป็นต้อง...
15 สิงหาคม 2017

“แค่เห็นรูปไม่ตรงกับเพศในใบสมัคร…ก็ไม่เอาแล้ว” เสียงจาก ‘เคท ครั้งพิบูลย์’ สู้เพื่อสิทธิ LGBT

     ชื่อของ อาจารย์เคท-คทาวุธ ครั้งพิบูลย์ เป็นชื่อแรกๆ เสมอเมื่อเรานึกถึงคนที่สามารถพูดถึงสิทธิของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBT เพราะนอกจากอาจารย์จะมีความรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างดีแล้ว ยังปฏิเสธไม่ได้ว่าการยืนหยัดต่อสู้ในเรื่องนี้อย่างยาวนานเป็นสิ่งที่รับรู้และจดจำได้ดี โดยเฉพาะกรณีที่อาจารย์ยื่นฟ้องและร้องเรียนมหาวิทยาลัยธ...
24 กรกฎาคม 2017

ไพรด์เทศไพรด์ไทยในการฉลองวัฒนธรรมความเป็นเพศ

     เป็นเวลาเกือบ 50 ปี ที่งานฉลองความภาคภูมิใจของการเป็นเพศหลากหลายได้เกิดขึ้น คำติดปากที่เรียกกันคือ งานเกย์ไพรด์ (Gay Pride) ที่ในต่างประเทศใช้เรียกรวมและให้ความหมายครอบคลุมทุกเพศที่หลากหลาย      ในปี 2017 นับเป็นจุดเปลี่ยนหลายด้านของการจัดงานเฉลิมฉลองในครั้งนี้ นอกเหนือจากการที่ผู้คนได้ออกมาแสดงพลังของความเป็น...
6 มิถุนายน 2017

นายกฯ เกย์คนแรกของไอร์แลนด์: ผู้นำเพศหลากหลาย จุดหมายสังคมเท่าเทียม

     ข่าวที่เจอในหน้าฟีดโซเชียลมีเดียของดิฉันในช่วงที่ผ่านมาก็คือ ข่าวของว่าที่นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐไอร์แลนด์ที่เป็นเกย์      อัตลักษณ์ทางเพศเกย์ หรือที่ดิฉันเรียกภาษาปากว่าเก้งกวางนั้น รวมถึงรสนิยมทางเพศของเขาด้วยที่เป็นคนรักเพศเดียวกัน นับเป็นข่าวใหญ่ของสื่อในต่างประเทศ โดยเฉพาะสำนักข่าวและเพจของกลุ่มสิทธิ LGBT ท...


X
Close Advertising