×

เกษม ชูจารุกุล

ThaiRAP เปิดผลสำรวจถนนไทย 1,000 กม. แรก พบเส้นทางปลอดภัย 5 ดาวเพียง 1%
10 ตุลาคม 2020

ThaiRAP เปิดผลสำรวจถนนไทย 1,000 กม. แรก พบเส้นทางปลอดภัย 5 ดาวเพียง 1%

10 ตุลาคม 2553 ศ.ดร.เกษม ชูจารุกุล รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้จัดการศูนย์ความเป็นเลิศ ThaiRAP เปิดเผยว่า ปัจจุบัน 100 ประเทศทั่วโลกนำระบบจัดเรตติ้งมาตรฐานและความปลอดภัยของถนน มาใช้ประเมินสถานะถนนในประเทศ รวมถึงไทย เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นปัจจัยนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุและหาทางแก้ไข โดยทำการประเมินความปลอดภัยสำหรับผ...

Close Advertising