×

เกษตรปศุสัตว์

20 กุมภาพันธ์ 2023

งานศึกษาเผย การทำปศุสัตว์มีส่วนเร่งตัดไม้ทำลายป่าแอมะซอนในโคลอมเบีย ตลอด 4 ทศวรรษที่ผ่านมา

งานศึกษาล่าสุดชี้ว่า การทำปศุสัตว์เป็นสาเหตุสำคัญที่มีส่วนเร่งให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าแอมะซอนในโคลอมเบีย สูงกว่าการทำไร่เพาะปลูกใบยาสูบในช่วงตลอด 4 ทศวรรษที่ผ่านมา    โดยรัฐบาลโคลอมเบียหลายชุดหลายสมัยต่างใช้ข้อกังวลด้านสิ่งแวดล้อมนี้เป็นข้ออ้างในการสร้างความชอบธรรม เพื่อเดินหน้าต่อต้านการเพาะปลูกใบยาสูบ ซึ่งถือเป็นส่วนผสมขั้นพื้นฐาน...
12 พฤศจิกายน 2022

กลุ่ม NGO ด้านสิ่งแวดล้อม เรียกร้องให้ที่ประชุม COP27 หารือประเด็นการทำสนธิสัญญา Plant-based

วานนี้ (11 พฤศจิกายน) บรรดากลุ่ม NGO และนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม ส่งจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องให้ที่ประชุมโลกร้อน COP27 หารือกันในประเด็นการทำสนธิสัญญา Plant-based เพื่อสนับสนุนอาหารที่มีพืชเป็นส่วนประกอบหลัก ปฏิวัติวงการอาหารโลกเพื่อความยั่งยืน   สนธิสัญญาดังกล่าวจะมุ่งเน้นใน 3 ประเด็นหลักคือ เพื่อยุติการขยายตัวของเกษตรปศุสัตว์, สนับสน...

X
Close Advertising