×

เกศินี วิฑูรชาติ

30 ตุลาคม 2017

ธรรมศาสตร์… นับแต่นี้ ในยุค ‘เกศินี วิฑูรชาติ’ ว่าที่อธิการบดีหญิงคนใหม่

     ในที่สุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ได้อธิการบดีคนใหม่ที่จะเข้ามารับหน้าที่ ต่อจาก ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีคนปัจจุบันที่นั่งเก้าอี้มาสองสมัยแล้ว      สำหรับอธิการบดีคนใหม่นั้นมีชื่อว่า รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ ตำแหน่ง ปัจจุบันคือ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหารศูนย์รังสิต ในชุดของศาสตราจารย์...

Close Advertising