×

เกลือ

เกลือในอาหาร
19 กันยายน 2022

Kirin ของ ญี่ปุ่น พัฒนา ‘ชามและช้อน’ ที่ช่วยเพิ่ม ‘ความเค็ม 1.5 เท่าผ่านกระแสไฟฟ้า’ โดยไม่ต้องเติมเกลือและไม่ทำให้รสชาติอาหารเพี้ยน

เนื่องจากมีผู้บริโภคชาว ญี่ปุ่น จำนวนมากขึ้นที่พยายามรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ Kirin Holdings จึงได้คิดค้นวิธีแก้ปัญหาที่ไม่เหมือนใครในการลดเกลือในอาหารโดยไม่สูญเสียรสชาติ ผ่านการพัฒนาชามและช้อนในกลุ่ม ‘Electric Salt’   Kirin ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเมจิในการพัฒนาสินค้าดังกล่าว ที่จะใช้กระแสไฟอ่อนที่สามารถควบคุมได้ด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดีย...
PATTANI DECODED: DEEP SALT
26 สิงหาคม 2022

ถอดรหัสเกลือหวานปัตตานีที่ PATTANI DECODED: DEEP SALT 2-4 ก.ย. นี้

ปีนี้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ได้จัดทำโครงการเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย หรือ Thailand Creative District Network (TCDN) ใน 30 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นแพลตฟอร์มพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ที่ใช้เครื่องมือด้านความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับต้นทุนทางวัฒนธรรม ศิลปะ และพื้นที่ของเมือ...

Close Advertising