×
278882

หุ่นยนต์นักบวช

Mindar the Buddhist robot preaches in Japan
14 สิงหาคม 2019

หุ่นยนต์นักบวช! ความพยายามลดช่องว่างระหว่างคนและศาสนาในญี่ปุ่น

ภายในวัดโคไดจิ วัดเก่าแก่อายุกว่า 400 ปีในจังหวัดเกียวโตของญี่ปุ่น ดังกังวานไปด้วยเสียงสวดมนต์และเสียงเทศนาคำสอนจาก ‘Mindar’ ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า ในยุคที่เทคโนโลยีล้ำสมัย โครงร่างส่วนใหญ่ทำจากอะลูมิเนียมและถูกออกแบบให้มีความเป็นกลางทางเพศ มีเพียงใบหน้า ช่วงคอ และมือทั้ง 2 ข้างเท่านั้นที่ถูกห่อหุ้มด้วยซิลิโคนคล้ายผิวหนัง...