×

หน้ากากมีวาล์ว

COVID-19 Fact
6 มกราคม 2021

COVID-19 Fact: หน้ากากมีวาล์วไม่สมควรใส่เพื่อป้องกันโควิด-19

จากที่มีประเด็นถกเถียงว่าหน้ากากมีวาล์ว สมควรใช้เพื่อป้องกันโควิด-19 หรือไม่ มีบุคลากรทางแพทย์หลายคนให้คำตอบว่า ‘ไม่สมควร’ โดยองค์การอนามัยโลกให้เหตุผลว่า หน้ากากแบบมีวาล์วไม่เหมาะแก่การใส่เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 เนื่องจากหน้ากากสามารถป้องกันการรับเชื้อโรคได้ แต่ไม่สามารถป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ ในกรณีที่ผู้สวมใส่มีอาการไอ จาม ละอองน้ำลาย...


X
Close Advertising