Menu

สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ

14 มีนาคม 2019

อนาคตใหม่ แถลงผลศึกษาไฮเปอร์ลูปในไทย สร้างงาน 1.8 แสนตำแหน่ง สร้างมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 9.7 แสนล้านบาท

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และ ดร.สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อ และที่ปรึกษานโยบายคมนาคมพรรคอนาคตใหม่ จัดแถลงข่าว ‘ไฮเปอร์ลูป: ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย’ โดยธนาธรเริ่มต้นโดยการอธิบายหลักวิธีคิดและวิธีการออกแบบนโยบายของพรรคอนาคตใหม่ โดยยึดหลักการสร้าง ‘คนไทยเท่าเทียมกัน ประเทศไทยเท่าทันโลก’ ทำให้นโ...