×

สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

2 กุมภาพันธ์ 2019

พรรคประชาภิวัฒน์เคาะแล้ว รายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ส่งครบ 3 รายชื่อ มั่นใจในนโยบาย ส่งผู้สมัครครบ 500 คน

นางนันทนา สงฆ์ประชา เลขาธิการพรรคประชาภิวัฒน์ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคประชาภิวัฒน์ หลังได้พิจารณารายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคประชาภิวัฒน์ โดยมติคณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบจำนวน 3 รายชื่อ ได้แก่ นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ หัวหน้าพรรคประชาภิวัฒน์, นางนันทนา สงฆ์ประชา เลขาธิการพรรค และ ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เนื่องจากเห็นว่าทั้ง 3 บุคคลมีความสามาร...

Close Advertising