×

สิทธิในที่อยู่อาศัย

9 มีนาคม 2023

‘บ้านประชารัฐ 360 องศา’ นโยบายใหม่พลังประชารัฐ มอบกรรมสิทธิ์บ้านให้คนกรุงมีที่อยู่อาศัย

วันนี้ (9 มีนาคม) ที่ทำการพรรคพลังประชารัฐ ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค กล่าวภายหลังการเสวนา ‘พลังกรุงเทพ พลังประชารัฐ’ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของว่าที่ผู้สมัครและตัวแทนชุมชนเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายพรรคพลังประชารัฐ ภายใต้หัวข้อ ‘บ้านประชารัฐ 360 องศา เข้าใจ เข้าถึง ทำได้จริง’   ศ.ดร.นฤมลกล่าวว่า เราอยากทำให้เป็นรูปธรรมม...
6 พฤศจิกายน 2017

เครือข่ายสลัม 4 ภาค ร้องรัฐบาลจัดการปัญหาที่อยู่อาศัย

         เครือข่ายสลัม 4 ภาคจากทั่วประเทศรวมตัวกันเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือเนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก (World Habitat Day 2017) ซึ่งถูกเลื่อนจากทุกปีที่จะจัดงานในช่วงวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม ตามการกำหนดขององค์การสหประชาชาติ        โดยได้ยื่นหนังสือต่อผู้แทนองค์การสหประชาชาติเพื่อกระตุ้...

X
Close Advertising