×

เครือข่ายสลัม 4 ภาค ร้องรัฐบาลจัดการปัญหาที่อยู่อาศัย

โดย
06.11.2017
  • LOADING...

 

 

     เครือข่ายสลัม 4 ภาคจากทั่วประเทศรวมตัวกันเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือเนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก (World Habitat Day 2017) ซึ่งถูกเลื่อนจากทุกปีที่จะจัดงานในช่วงวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม ตามการกำหนดขององค์การสหประชาชาติ

 


     โดยได้ยื่นหนังสือต่อผู้แทนองค์การสหประชาชาติเพื่อกระตุ้นให้รัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ปัญหานโยบายต่างๆ ที่ส่งผลกระทบกับคนจนในด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน เพื่อให้คนจนได้มีหลักประกันในการดำเนินชีวิตอย่างมั่นคง ปกติสุข และมีความยั่งยืน อีกทั้งเรียกร้องต่อพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้ดำเนินการแก้ปัญหา

 


     การเคลื่อนไหวยื่นข้อเสนอครั้งนี้ กลุ่มเครือข่ายยกผลกระทบจากโครงการและนโยบายของรัฐทั้งทวงคืนผืนป่า การจัดระเบียบชุมชนริมคลอง และโครงการพัฒนาคมนาคมระบบรางที่ทำให้คนจนในเมืองกว่า 17,000 หลังคาเรือนได้รับผลกระทบ มาชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่รัฐบาลควรเร่งแก้ไข

 

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

X
Close Advertising