×

สำนักงานเขตดุสิต

14 กุมภาพันธ์ 2024

เปิดวังเก่า ต้อนรับคู่รัก LGBTQIA+ จดแจ้งทะเบียน ‘ชีวิตคู่’ ในวันแห่งความรัก

14 กุมภาพันธ์ วันแห่งความรัก สำนักงานเขตดุสิต ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดพระตำหนักวังเดิม ศูนย์กลางของราชสำนักฝ่ายในแห่งสุดท้ายของสยาม ที่ประทับของพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราช ปดิวรัดา พระอัครชายาเธอในรัชกาลที่ 5 ให้กลายเป็นสถานที่สำหรับคู่รักทุกเพศในการจดทะเบียนในวันแห่งความรัก    ข...

X
Close Advertising