×

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

13 สิงหาคม 2020

ครม. อนุมัติงบกลางกว่า 1.1 หมื่นล้านบาท แก้ปัญหาน้ำท่วม-ภัยแล้ง รวม 14 โครงการ ครอบคลุม 76 จังหวัด

วันนี้ (13 สิงหาคม) ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง ในรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 11,893 ล้านบาท สำหรับใช้ในการดำเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ...
21 พฤษภาคม 2020

ประวิตรสั่งตั้งคณะทำงานพัฒนาน้ำบาดาล แก้ปัญหาการขุดเจาะให้สอดคล้องแผนของรัฐบาล

วันนี้ (21 พฤษภาคม) ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ สทนช. เร่งดำเนินการตั้งคณะทำงานกำหนดพื้นที่พัฒนาน้ำบาดาลขึ้น เพื่อทำหน้าที่พิจารณา วิเคราะห์ปริมาณน้ำบาดาล กำหนดแนวทางการพัฒนาหลักเกณฑ์การขุดเจาะน้ำบาดาล ตลอดจนการบริหารศักยภาพน้ำบาดาลในภาพรวม การ...
6 มกราคม 2020

ทะเลหนุน 8-15 ม.ค. น้ำเจ้าพระยาลิ่มความเค็มเพิ่ม เร่งเดินหน้าผันน้ำแม่กลองไล่น้ำเค็ม

วันนี้ (6 มกราคม) สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยภายหลังการประชุมแก้ไขปัญหาการรุกตัวน้ำเค็มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างและมาตรการรองรับว่า จากการคาดการณ์พบว่า ช่วงประมาณวันที่ 8-15 มกราคมนี้ ลิ่มความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาจะเพิ่มสูงขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำโดยตรง    ดังนั้น มาตรการเร่งด่วนนอก...
เขื่อนใหญ่น้ำน้อย
4 มกราคม 2020

14 เขื่อนใหญ่น้ำน้อยกว่า 30% น้ำประปาเค็มกว่าปกติ

สำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำภาพรวมทั้งประเทศขณะนี้ว่า ปัจจุบันแหล่งน้ำต่างๆ ทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวมทั้งสิ้น 49,789 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 61% เป็นปริมาณน้ำใช้การ 25,714 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 44% แบ่งเป็น แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 38 แห่ง ปริมาณน้ำใช้การ 20,738 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 4...
13 กันยายน 2019

สทนช. ระดมเครื่องผลักดันน้ำ 160 เครื่อง เร่งระบาย-ลดมวลน้ำเข้าสู่อุบลราชธานี

วันนี้ (13 ก.ย.) สำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยภายหลังประชุมหารือถึงแผนเร่งด่วนในการเร่งระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบ และป้องกันปริมาณน้ำก่อนส่งผลกระทบกับตัวเมืองอุบลราชธานี    โดยระบุว่า จากการหารือกับหน่วยงานเกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการในการเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำมูลด้านท้ายลงสู่แม่น้ำโขง ซึ่งจะทำให้น้...
แก้น้ำท่วม 12 จังหวัดภาคเหนือ
10 กันยายน 2019

ครม. ไฟเขียวงบกลาง 261 ล้านบาท แก้น้ำท่วม 12 จังหวัดภาคเหนือ สทนช. เร่งแก้น้ำท่วมเร่งด่วน ยโสธร-อุบลฯ

สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (10 ก.ย. 2562) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลางปี 2562 วงเงิน 261 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ ตามที่ สทนช. เสนอ โดยมีพื้นที่เป้าหมายดำเนินการใน 12 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย นครสวรร...
ประวิตร ปมถวายสัตย์ฯ
9 กันยายน 2019

ประวิตรไม่หนักใจ ฝ่ายค้านเตรียมเปิดซักฟอกปมถวายสัตย์ฯ เชื่อนายกฯ ตอบได้หมด

วันนี้ (9 ก.ย.) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของรัฐบาลและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ    โดยกล่าวถึงการจัดการปัญหาสถานการณ์น้ำในขณะนี้ว่าจะให้ศูนย์บริหารจัดการน้ำในทุกพื้นที่รายงานระดับน้ำทั่วประเทศเข้าสู่ส่วนกลาง โดยให้สำรวจทุกเดือนเพื่อวางแผนจัดก...
5 กันยายน 2019

สทนช. เผย พายุโพดุล-คาจิกิทำน้ำไหลเข้าอ่างฯ เพิ่ม 7 พันล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับแผนบริหารน้ำให้เหมาะสม

เมื่อวานนี้ (4 ก.ย.) สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยภายหลังการติดตามนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย โดยระบุว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีพายุที่ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยถึง 2 ลูก คือ พายุโซนร้อนโพดุลที่ส่งผลกระทบโดยตรง ทำให้เกิดฝนตกหนั...
น้ำท่วม
2 กันยายน 2019

จับตา 16 จังหวัด เหนือ-อีสานเสี่ยงน้ำล้นตลิ่ง หวั่นพายุลูกใหม่กระทบซ้ำ และระดับน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้น

ศูนย์อำนวยการน้ำฯ เร่งระดมหน่วยงานเกี่ยวข้องลดการระบายน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆ ลุ่มน้ำภาคเหนือ-อีสาน เพื่อลดผลกระทบ 16 จังหวัดริมแม่น้ำ หลังประเมินเสี่ยงท่วมซ้ำจากอิทธิพลพายุลูกใหม่และระดับน้ำโขงที่สูงขึ้น   สำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำเฉพาะกิจ เปิดเผยภายหลังการประชุมศูนย์...
ค่าน้ำสาธารณะ
1 กันยายน 2019

เตรียมเก็บค่าน้ำสาธารณะ สทนช. เร่งระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วน หาทางออก

(1 กันยายน) สำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวถึงแนวทางการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคิดค่าน้ำ และจัดทำกฎหมายลำดับรอง ตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำ (หมวดที่ 4 การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ) ว่า    จากสภาพปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในหลายด้าน ...