×

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระราชดำริค้ำจุนสังคม 6 องค์กรประยุกต์ใช้รับวิกฤตเศรษฐกิจที่คนไทย 3.6 ล้านคนอยู่ในสภาพตกงาน
12 ตุลาคม 2020

พระราชดำริค้ำจุนสังคม 6 องค์กรประยุกต์ใช้รับวิกฤตเศรษฐกิจที่คนไทย 3.6 ล้านคนอยู่ในสภาพตกงาน

ประเทศไทยเข้าสู่วิกฤตครั้งรุนแรงที่สุดกว่าครั้งใด สืบเนื่องจากสงครามการค้า สู่โรคระบาดโควิด-19 จนคาดว่าแรงงานไม่น้อยกว่า 14 ล้านคนจะได้รับผลกระทบ      อย่างไรก็ตาม 6 องค์กรภาคีพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริ ประกอบด้วย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนั...
20 ตุลาคม 2017

‘ชุมชนบึงพระราม 9’ กับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่เปลี่ยนชุมชนแออัด ให้กลายเป็นชุมชนพอเพียง

     แม้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ส่วนใหญ่จะมุ่งแก้ปัญหาความยากจนและปัญหาอื่นๆ ในพื้นที่ทำกินแถบชนบท ทั้งเรื่องเกี่ยวกับดิน น้ำ ป่า และอาชีพ ทว่าอีกด้านพระองค์ทรงมิได้ละเลยความเป็นอยู่ของคนเมือง ครั้งหนึ่งระหว่างที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินด้วยเฮลิคอปเตอร์ ทรงทอดพระเนตรเห็นส...

Close Advertising