×

สมรสเท่าเทียม

สมรสเท่าเทียม
20 มิถุนายน 2022

โตเกียวผ่านร่างกฎหมายรับรองสถานะ ‘คู่ชีวิต’ แล้ว แต่ยังห่างไกลจากกฎหมาย ‘สมรสเท่าเทียม’

สภากรุงโตเกียวมีมติผ่านร่างกฎหมายที่รับรองสถานะ ‘คู่ชีวิต’ ของคู่รัก LGBTQIA+ ในกรุงโตเกียวแล้ว เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา (16 มิถุนายน) โดยร่างกฎหมายดังกล่าวจะให้สิทธิบางประการแก่คู่รัก LGBTQIA+ ผ่านระบบการเป็นหุ้นส่วนชีวิต (Same-Sex Partnership System) นับเป็นความพยายามก้าวสำคัญของทางการโตเกียว เมืองหลวงของญี่ปุ่น แม้จะยังห่างไกลจากกฎหมาย ‘สมรสเท่...
สมรสเท่าเทียม
17 มิถุนายน 2022

ชมคลิป: เมื่อร่างกฎหมาย #สมรสเท่าเทียม ถูกบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์ไทยเป็นครั้งแรก

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน เวลา 16.24 น. โดยประมาณ มติการลงคะแนนเสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จากที่ประชุมรัฐสภา 406 คน ‘เห็นชอบ’ ให้ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... หรือร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม ที่เสนอโดย ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ถูกรองรับให้เข้าสู่วาระที่ 1 การ...
17 มิถุนายน 2022

ชมคลิป: เส้นทางต่อสู้ของ ‘ครูธัญ’ เมื่อเพศวิถีคือวิทยาศาสตร์ ดังนั้นคู่ชีวิต ≠ สมรสเท่าเทียม

เส้นทางต่อสู้ของ ‘ครูธัญ’ เมื่อเพศวิถีคือวิทยาศาสตร์ ดังนั้นคู่ชีวิต ≠ สมรสเท่าเทียม   อ๊อฟ ชัยนนท์ คุยกับ ครูธัญ-ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ถึงเส้นทางต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQIA+)   วันนี้กฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านรับร่างวาระแรก โดยมี พ.ร.บ.คู่ชีวิต ร่วมประกบในกา...
สมรสเท่าเทียม
16 มิถุนายน 2022

เปิดชื่อ 25 กรรมาธิการพิจารณากฎหมาย #สมรสเท่าเทียม และ พ.ร.บ.คู่ชีวิต

หลังจากที่วานนี้ (15 มิถุนายน) สภาผู้แทนราษฎรผ่านร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จำนวน 2 ฉบับ และร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต อีก 2 ฉบับ   และมีการตั้งกรรมาธิการเพื่อพิจารณากฎหมายทั้ง 4 ร่าง ในวาระที่ 2 จำนวน 25 คน กำหนดเวลาแปรญัตติ 15 วัน ก่อนกลับเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้...
16 มิถุนายน 2022

จับตาร่างสมรสเท่าเทียมก่อนไปต่อวาระที่ 2 อาจกลายร่างเป็น พ.ร.บ.คู่ชีวิต

หลังจากผ่านพ้นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร วาระที่ 1 (รับหลักการ) ต่อร่างกฎหมาย 4 ร่าง ในวันที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา ได้แก่   ร่างที่ 1 - ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ปพพ.) (ร่างสมรสเท่าเทียม เสนอโดย พรรคก้าวไกล เพื่อแก้ไขมาตรา 1448 และมาตราที่เกี่ยวข้อง)   ร่างที่ 2 - ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต (เสนอโดย กรมคุ...
วิษณุ เครืองาม
16 มิถุนายน 2022

วิษณุเผย รัฐบาลเปิดกว้าง ไม่ปิดกั้นกฎหมาย #สมรสเท่าเทียม ของก้าวไกล สุดท้ายอยู่ที่ กมธ. พิจารณา ชี้ผสมผสานกันได้

วันนี้ (16 มิถุนายน) วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่สภาผู้แทนราษฎร มีมติรับหลักการร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศทั้ง 4 ฉบับ โดยผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่า สุดท้ายการพิจารณาจะมีแนวทางเป็นไปตามร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับที่.. พ.ศ. …. หรือร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม ของพรรคก้าวไกลได้หรือไม่ วิ...
สมรสเท่าเทียม
16 มิถุนายน 2022

เปิดเสียงโหวต #สมรสเท่าเทียม ฉบับก้าวไกล พบฝ่ายรัฐบาลหนุน 51 เสียง ประชาธิปัตย์โหวตให้ 13 เสียง

หลังจากที่วานนี้ (15 มิถุนายน) สภาผู้แทนราษฎรได้มีการลงมติร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือกฎหมายสมรสเท่าเทียม และ พ.ร.บ.คู่ชีวิต รวม 4 ร่าง   ในเวลาต่อมามีการเปิดผลการลงมติในส่วนของร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือกฎหมายสมรสเท่าเทียม ฉบับของพรรคก้าวไกล หลังจากที่ประชุมสภาผู้แ...
สมรสเท่าเทียม
16 มิถุนายน 2022

สื่อนอกตีข่าว ไทยรับหลักการร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม ชี้ขยับเข้าใกล้การเป็นดินแดนที่ 2 ในเอเชียที่เพศเดียวกันสมรสได้ตามกฎหมาย

ภายหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรของไทยมีมติรับหลักการร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ 4 ฉบับ วาระแรก เมื่อวานนี้ (15 มิถุนายน) ซึ่งได้แก่   ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม ที่เสนอโดย ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล พร้อมคณะ ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่...) พ.ศ. … ซ...
15 มิถุนายน 2022

ชมคลิป: จับตา ‘สมรสเท่าเทียม’ หลังผ่านรับร่าง จะเป็นร่างประกบหรือร่างหลัก อาจพลิกได้ทุกเมื่อ

“จะให้ร่าง ปชป.(คู่ชีวิต)เป็นร่างหลัก ร่างอื่นเป็นร่างประกบ นั่นหมายความว่าเวลาพิจารณามันจะเป็นคู่ชีวิต”   จับตา ‘สมรสเท่าเทียม’ หลังผ่านรับร่าง เหลืออีก 2 วาระ จะเป็นร่างประกบหรือร่างหลัก อาจพลิกได้ทุกเมื่อ โดยดร.เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ชมคลิปอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ที่ https://the...
สมรสเท่าเทียม
15 มิถุนายน 2022

รวมวาทะ ส.ส. รัฐบาล vs. ฝ่ายค้าน ระหว่างพิจารณาร่างกฎหมาย #สมรสเท่าเทียม

ภายหลังวันนี้ (15 มิถุนายน) การประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยมีวาระสำคัญในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือ ป.พ.พ. (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... หรือกฎหมายสมรสเท่าเทียม   โดยผลการลงมติในวาระการรับร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม ซึ่งมี ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคก้าวไกล และคณะ เป็นผู้...

Close Advertising