×

ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์

2 ธันวาคม 2019

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ชี้ปริมาณน้ำยังเพียงพอให้พื้นที่ประสบภัยแล้ง 38 จังหวัด

วันนี้ (2 ธันวาคม) ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวถึงสถานการณ์น้ำบาดาลขณะนี้ ปริมาณน้ำที่ใช้ได้โดยไม่กระทบกับการรักษาสมดุลพื้นดิน ไม่ก่อให้เกิดปัญหาดินทรุด ยังมีปริมาณมากถึง 2 ใน 3 ของปริมาณที่ใช้ได้ หรือเหลือใช้ได้อีกประมาณ 30,000 ล้านลูกบาศก์เมตร เพียงพอที่จะนำมาช่วยสนับสนุน ซึ่งประชาชนที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค สามา...