×

วันสิทธิมนุษยชนสากล

วันสิทธิมนุษยชนสากล
10 ธันวาคม 2019

วันสิทธิมนุษยชนสากล ขอสังคมช่วยดูแลคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน ร่วมสร้างสรรค์สังคม เคารพสิทธิ

วัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีสารเนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2562 โดยสารกล่าวถึงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เกิดการประหัตประหารระหว่างมวลมนุษยชาติอย่างโหดร้าย กว้างขวาง ทำให้ทุกฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนว่ามีส่วนสำคัญต่อการธำรงสันติภาพของโลก และเมื่อมีการรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมน...
8 ธันวาคม 2017

เผยนักปกป้องสิทธิฯ ทั่วโลกถูกสังหารเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว

เนื่องในโอกาส ‘วันสิทธิมนุษยชนสากล’ ซึ่งตรงกับวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี Amnesty International เผยแพร่รายงานเรื่อง ‘Deadly but Preventable Attacks: Killings and Enforced Disappearances of Those who Defend Human Rights’ หรือ ‘การโจมตีที่รุนแรงแต่สามารถป้องกันได้: การสังหารและการบังคับสูญหายต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน’ โดยพบว่านักปกป้องสิทธิมนุษยชนอย่างน...

Close Advertising