×

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
18 สิงหาคม 2022

18 สิงหาคม – วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติของไทย ตรงกับวันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงวันนี้ในปี 2411   ในเหตุการณ์ครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงคำนวณไว้ล่วงหน้า 2 ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาในวันอังคารขึ้น 1 ค่ำ เดือน 10 ปีมะโรง สัมฤทธิศก จุลศักราช 1230 ซึ่ง...

Close Advertising